1. UMUM
 2. KOHOT 3 & 4
 3. KOHOT 5


 


 

SENARAI NAMA PELAJAR MENGULANG PENGAJIAN
SEMESTER I SIDANG AKADEMI 2018/2019

 

Mohon rujuk senarai nama di sini untuk semak nama pelajar yang mengulang.


 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2018/2019
Dikemaskini pada 16 Ogos 2018, 3:00 petang

* Klik di sini untuk menyemak.


 

SENARAI NAMA PELAJAR YANG BELUM MEMBUAT BAYARAN UNTUK KONVOKESYEN
Dikemaskini pada 9 Julai 2018,2.30 petang


* Klik di sini untuk melihat senarai nama pelajar yang belum membuat bayaran.


Bayaran sebanyak RM150 perlu dibuat dengan kadar segera. Sila hubungi Puan Alia di talian 046535485 untuk mendapat maklumat lanjut.


Kaedah pembayaran :


1) Wang pos/kiriman wang

2) Bank draf

Bayaran tersebut perlulah dinamakan atas nama USAINS HOLDING SDN. BHD. Siswazah perlu melengkapkan segala butiran seperti nama, No. Kad Pengenalan dan no. telefon di belakang wang pos/kiriman wang/ bank draf. Wang pos/ kiriman wang/ bank draf tersebut perlu dihantar ke alamat berikut :

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang

 

U.P. Cik Yusnani Yusof

 


 

SILA AMBIL PERHATIAN


Bagi siswazah-siswazah yang ada dalam senarai, sila lampirkan semula sampul surat berserta SETEM ke alamat berikut:

* Klik di sini untuk menyemak nama anda.

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang

 

U.P. Cik Yusnani Yusof

Puan Alia : 046535485

 


 

JADUAL PEMBELAJARAN PELAJAR MENGULANG
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2017/2018
Dikemaskini pada 14 September 2017, 10:50 pagi


PELAJAR MENGULANG

  USM, Pulau Pinang

 • *Klik di sini untuk melihat.   

 • Kota Bharu, Kelantan
 • *Klik di sini untuk melihat.   

 • Kuching, Sarawak
 • *Klik di sini untuk melihat.   

 • Kota Kinabalu, Sabah
 • *Klik di sini untuk melihat.   

 

PENGAMBILAN SIJIL DEKAN


Mohon rujuk senarai nama untuk semak nama pelajar yang perlu mengambil SIJIL DEKAN. Siswazah perlu melampirkan sampul surat Pos Ekspres bersaiz 353mm x 250mm yang telah lengkap diisi alamat sendiri dan poskan ke alamat berikut.

* Klik di sini untuk menyemak nama pelajar yang mendapat SIJIL DEKAN.


Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang

 

U.P. Cik Yusnani Yusof

Puan Alia : 046535485

 

*Bagi pelajar yang ingin mengambil sendiri di pejabat, pelajar boleh datang pada waktu berikut :

Isnin - Jumaat : 8.10AM - 5.00PM

(1.00PM-2.00PM waktu rehat)


 

 

PENGGUNAAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN
TUANKU BAINUN UPSI


Penggunaan kemudahan perpustakaan Tuanku Bainun UPSI bagi pelajar dan tenaga pengajar adalah dibenarkan. Pelajar dan tenaga pengajar boleh terus datang ke perpustakaan tersebut untuk menggunakan kemudahan yang disediakan dan anda juga boleh menggunakan kemudahan online library dengan melayari laman web pustaka.upsi.edu.my.

Bagi pencarian jurnal, pelajar dan tenaga pengajar tidak diberikan kemudahan untuk memuat turun teks penuh jurnal tetapi boleh menghubungi terus Pegawai Perpustakaan Tuanku Bainun UPSI, En. Nurul Kashfi bin Subri di talian 05-4506958 atau di alamat emel kashfi@upsi.edu.my.


 

BIU 3013 - GENERAL ENGLISH


Kursus BIU 3013 tidak dikira dalam pengiraan PNG tetapi ia adalah salah satu syarat pengijazahan iaitu lulus BIU 3013 (mendapat gred C dan ke atas) atau mendapat sekurang-kurangnya band 3 untuk MUET. Pelajar yang mendapat sekurang-kurangnya band 3 untuk MUET tidak perlu mengikuti kursus BIU 3013.


 

MENGHANTAR SIJIL MUET

MUET perlu diambil oleh semua pelajar dan mengikut keperluan UPSI anda perlu mencapai sekurang-kurangnya Band 3.

Pelajar yang telah menduduki MUET (yang mendapat Band 1 hingga 6) WAJIB menghantar Sijil MUET anda yang telah DISAHKAN kepada kami di alamat berikut pada kadar segera:

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,
11800 PULAU PINANG
(UP: CIK YUSNANI YUSOF)


 

PERTANYAAN MENGENAI BORANG PENILAIAN KURSUS, MOODLE DAN
PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS

Segala pertanyaan mengenai Borang Penilaian Kursus, hubungi talian tersebut:

04-6535404 (Encik Azfar)

Segala pertanyaan mengenai Moodle, hubungi talian tersebut:

04-6535404 (Encik Azfar)

Segala pertanyaan mengenai Pengesahan Pendaftaran Kursus, hubungi talian tersebut:

04-6535404 (Encik Azfar)

 

Info baru akan dimaklumkan kelak.


 

PERMOHONAN BIDANG MINOR

Pelajar yang belum mengisi Borang Permohonan Minor perlulah mengisi borang tersebut dan poskan ke alamat berikut:

Cik Yusnani Yusof
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang


* Klik di sini untuk muat turun borang.


 

PERMOHONAN BIDANG MINOR

Pelajar yang belum mengisi Borang Permohonan Minor perlulah mengisi borang tersebut dan poskan atau membuat serahan tangan ke alamat berikut:

Cik Yusnani Yusof
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang


* Klik di sini untuk muat turun borang.

MAKLUMAN

 
BORANG

 
PAUTAN