1. UMUM
  2. KOHOT 1 & 2
  3. KOHOT 3 & 4
  4. KOHOT 5


PENGUMUMAN

 

PENGESAHAN PENDAFTARAN
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2014/2015

* Klik di sini untuk mengesahkan pendaftaran.


 

MAKLUMAT TERKINI BB1M 2014

Adalah dimaklumkan bahawa, Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Urusetia BB1M 2014, Bahagian Kewangan, KPM dalam proses menyemak permohonan Bendahari UPSI bagi mendapatkan peruntukan tambahan Baucer Buku 1Malaysia untuk diberikan kepada pelajar di bawah program kerjasama secara francais antara UPSI dan USM.

Justeru, diharapkan semua pelajar francais UPSI - USM memaklumi hal ini dan kami memohon maaf di atas segala kesulitan yang berlaku. Maklumat terkini tentang BB1M 2014 akan dimaklumkan sebaik mendapat kelulusan Bahagian Kewangan, KPM dalam sedikit masa lagi.


 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2013/2014
Dikemaskini pada 2 Jun 2014, 4:11 petang

* Klik di sini untuk menyemak.


 

MENGHANTAR SIJIL MUET

MUET perlu diambil oleh semua pelajar dan mengikut keperluan UPSI anda perlu mencapai sekurang-kurangnya Band 3.

Pelajar yang telah menduduki MUET (yang mendapat Band 1 hingga 6) WAJIB menghantar Sijil MUET anda yang telah DISAHKAN kepada kami di alamat berikut pada kadar segera:

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,
11800 PULAU PINANG
(UP: CIK YUSNANI YUSOF)


 

PERTANYAAN MENGENAI BORANG PENILAIAN KURSUS, MOODLE DAN
PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS

Segala pertanyaan mengenai Borang Penilaian Kursus, hubungi talian tersebut:

04-6535485 (Cik Hanis)

Segala pertanyaan mengenai Moodle, hubungi talian tersebut:

04-6535485 (Cik Hanis) / 04-6533956 (Puan Eli)

Segala pertanyaan mengenai Pengesahan Pendaftaran Kursus, hubungi talian tersebut:

04-6533956 (Puan Eli)


 

PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN USM


Pelajar boleh menggunakan khidmat Perpustakaan USM, Pulau Pinang.

a) Pas masuk dan pinjaman buku: Gunakan Kad Afiliasi USM
b) "Online Library"
     Patron ID: (Masukkan nombor matrik tanpa palang) PPG2345612
     Password: (Masukkan nombor kad pengenalan)


Klik sini untuk mengakses.


PENGUMUMAN

 

Info baru akan dimaklumkan kelak.


PENGUMUMAN

 

PERMOHONAN BIDANG MINOR

Pelajar yang belum mengisi Borang Permohonan Minor perlulah mengisi borang tersebut dan poskan ke alamat berikut:

Cik Yusnani Yusof
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang


* Klik di sini untuk muat turun borang.


PENGUMUMAN

 

Info baru akan dimaklumkan kelak.

MAKLUMAN

 
BORANG

 
PAUTAN