1. UMUM
 2. KOHOT 1 & 2
 3. KOHOT 3 & 4
 4. KOHOT 5


PENGUMUMAN

 

SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2014/2015
Dikemaskini pada 9 December 2014, 5:03 petang

* Klik di sini.


 

JADUAL PEPERIKSAAN
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2014/2015
Dikemaskini pada 16 December 2014, 11:40 pagi

 • Pusat Pembelajaran: PULAU PINANG   (* Klik di sini)
 • Pusat Pembelajaran: KELANTAN   (* Klik di sini)
 • Pusat Pembelajaran: SARAWAK   (* Klik di sini)
 • Pusat Pembelajaran: SABAH   (* Klik di sini)


 

MARKAH KERJA KURSUS SEM II 2014/2015

* Klik di sini untuk menyemak.


 

MOODLE

Segala pertanyaan berkenaan kuiz, ujian, tugasan dan sebagainya di Moodle, sila hubungi pensyarah anda bagi kursus tersebut.


 

MENGULANG KURSUS

Kami masih tiada maklumat berkenaan kursus ulangan. Setakat ini, tiada kursus ulangan bagi semester ini.

Status akademik bukan penentu samada anda perlu mengulang kursus tertentu atau sebaliknya, tetapi gred akhir dan gred lulus setiap kursus yang menjadi penentu baginya. 

JADUAL PEMBELAJARAN
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2014/2015
Dikemaskini pada 5 December 2014, 11:16 pagi


KOHOT 1 & 2

 • Pusat Pembelajaran: USM, PULAU PINANG   (* Klik di sini)
 • Pusat Pembelajaran: KOTA BHARU, KELANTAN   (* Klik di sini)
 • Pusat Pembelajaran: KOTA KINABALU, SABAH   (* Klik di sini)
     Dikemaskini pada 5 December 2014, 11:16 pagi
  * Klik di sini untuk melihat pelan lokasi kuliah di Sabah.
 • Pusat Pembelajaran: KUCHING, SARAWAK   (* Klik di sini)


KOHOT 3 & 4

 • Pusat Pembelajaran: USM, PULAU PINANG   (* Klik di sini)
     Dikemaskini pada 11 November 2014, 10:07 pagi
 • Pusat Pembelajaran: KOTA BHARU, KELANTAN   (* Klik di sini)
 • Pusat Pembelajaran: KOTA KINABALU, SABAH   (* Klik di sini)
     Dikemaskini pada 5 December 2014, 11:16 pagi
  * Klik di sini untuk melihat pelan lokasi kuliah di Sabah.
 • Pusat Pembelajaran: KUCHING, SARAWAK   (* Klik di sini)


KOHOT 5 

BIU 3013 - GENERAL ENGLISH


Kursus BIU 3013 tidak dikira dalam pengiraan PNG tetapi ia adalah salah satu syarat pengijazahan iaitu lulus BIU 3013 (mendapat gred C dan ke atas) atau mendapat sekurang-kurangnya band 3 untuk MUET. Pelajar yang mendapat sekurang-kurangnya band 3 untuk MUET tidak perlu mengikuti kursus BIU 3013.


 

Dimaklumkan bahawa Semester II Sidang Akademik 2014/2015 ialah pada 1 September - 22 Disember 2014.

Kuliah bersemuka bermula 20 September 2014 (Sabtu) manakala peperiksaan ialah pada 20 - 22 Disember 2014 (Sabtu - Isnin).


 

SENARAI PENAWARAN KURSUS
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2014/2015

KOHOT 1

* Klik di sini untuk melihat.

KOHOT 2

* Klik di sini untuk melihat.

KOHOT 3 & 4

* Klik di sini untuk melihat.

KOHOT 5

* Klik di sini untuk melihat.


 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2014/2015
Dikemaskini pada 4 September 2014, 11:42 pagi

* Klik di sini untuk menyemak.


 

MENGHANTAR SIJIL MUET

MUET perlu diambil oleh semua pelajar dan mengikut keperluan UPSI anda perlu mencapai sekurang-kurangnya Band 3.

Pelajar yang telah menduduki MUET (yang mendapat Band 1 hingga 6) WAJIB menghantar Sijil MUET anda yang telah DISAHKAN kepada kami di alamat berikut pada kadar segera:

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,
11800 PULAU PINANG
(UP: CIK YUSNANI YUSOF)


 

PERTANYAAN MENGENAI BORANG PENILAIAN KURSUS, MOODLE DAN
PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS

Segala pertanyaan mengenai Borang Penilaian Kursus, hubungi talian tersebut:

04-6535485 (Puan Hanis)

Segala pertanyaan mengenai Moodle, hubungi talian tersebut:

04-6535485 (Puan Hanis) / 04-6533956 (Puan Eli)

Segala pertanyaan mengenai Pengesahan Pendaftaran Kursus, hubungi talian tersebut:

04-6533956 (Puan Eli)


PENGUMUMAN

 

SENARAI PELAJAR BIU 3013 - GENERAL ENGLISH,
KPR 3974 - LATIHAN MENGAJAR 1 &
KRL 3033 - KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2014/2015

Semua pelajar kohot 1 yang menangguh dan gagal BIU 3013, KPR 3974 & KRL 3033 akan mengambil kursus-kursus tersebut pada semester ini.

Gred gagal untuk BIU 3013 adalah C- dan ke bawah, KPR 3974 adalah B- dan ke bawah & KRL 3033 adalah F.

Tiada pendaftaran kursus untuk kursus-kursus tersebut.

Pelajar tersenarai yang telah memohon rayuan semakan semula bagi kursus-kursus tersebut diminta mengikuti kursus tersebut dan jika terdapat pindaan gred ketika proses semakan semula dibuat kepada gred lulus, anda boleh berhenti dari mengikuti kursus tersebut. Ini kerana, jika anda tidak mengikuti kursus tersebut dan tiada pindaan gred ketika proses semakan semula dibuat, anda perlu membayar yuran untuk mengulang di semester hadapan kerana Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menanggung yuran pengajian untuk 8 semester sahaja.

Keputusan rayuan semakan semula akan dimaklumkan kepada anda setelah diputuskan oleh mesyuarat senat UPSI.

* Klik di sini untuk melihat senarai BIU 3013.

* Klik di sini untuk melihat senarai KPR 3974.

* Klik di sini untuk melihat senarai KRL 3033.


PENGUMUMAN

 

SENARAI NAMA PELAJAR YANG BELUM MEMBUAT PEMBAYARAN DAN MENYERAHKAN KAD AFILIASI
BAGI PELAJAR DI PUSAT PEMBELAJARAN PULAU PINANG
Dikemaskini pada 25 November 2014, 11:08 pagi

* Klik di sini untuk melihat.

Anda boleh berbuat demikian selewat-lewatnya Jumaat ini, 28/11/2014 melalui dua cara:

 1. kiriman wang pos atas nama USAINS HOLDING SDN. BHD. dan poskan ke alamat berikut:

  Cik Yusnani Yusof
  Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
  Universiti Sains Malaysia
  11800 USM
  Pulau Pinang

 2. hadir ke Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan berjumpa Puan Hanis atau Cik Alia


Caj untuk memperbaharui kad : RM 20.00
Caj untuk kad hilang : RM 60.00


Pelajar perlu menyerahkan kad yang asal bersama bayaran..


 

PERMOHONAN BIDANG MINOR

Pelajar yang belum mengisi Borang Permohonan Minor perlulah mengisi borang tersebut dan poskan ke alamat berikut:

Cik Yusnani Yusof
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang


* Klik di sini untuk muat turun borang.


PENGUMUMAN

 

PERMOHONAN BIDANG MINOR

Pelajar yang belum mengisi Borang Permohonan Minor perlulah mengisi borang tersebut dan poskan atau membuat serahan tangan ke alamat berikut:

Cik Yusnani Yusof
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang


* Klik di sini untuk muat turun borang.

MAKLUMAN

 
BORANG

 
PAUTAN