1. UMUM
  2. KOHOT 1 & 2
  3. KOHOT 3 & 4
  4. KOHOT 5


PENGUMUMAN

 

TEMPAT PHOTOCAPTURE KAD PELAJAR KOHOT 1, 2 & 3
Dikemaskini pada 16 April 2014, 12:20 pagi

Anda DIWAJIBKAN memakai baju berwarna gelap dan bagi pelajar yang memakai tudung, anda DIWAJIBKAN memakai tudung yang berwarna gelap. Ini kerana latar belakang photocapture berwarna putih.

* Klik di sini untuk melihat.


 

NOTIS KHAS & PENTING KEPADA PELAJAR KOHOT 1 & 2
YANG MENJALANI LATIHAN MENGAJAR (LM) PPGDIMAKLUMKAN SEMUA PELAJAR WAJIB MENYERTAI SEMUA FORUM LM BERSAMA PENYELIA MASING-MASING KERANA FORUM INI MERUPAKAN SEBAHAGIAN DARIPADA PROSES LM PPG. PROSES INI PENTING KERANA MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN PERKARA INI PERLU DIHANTAR KE PIHAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM). KEGAGALAN MENYERTAI FORUM INI AKAN MENJEJASKAN PROSES LM PPG DAN AKAN MENJEJASKAN GRED LM. SILA AMBIL PERHATIAN INI SECARA SERIUS DEMI KELANCARAN LM DAN PROGRAM PPG USM.

TIMBALAN DEKAN AKADEMIK
DR. SHAIK ABDUL MALIK MOHAMED ISMAILPerhatian kepada pelajar-pelajar semester 7 yang mengambil kursus KPR 3974, anda DIWAJIBKAN memasuki Moodle KPR 3974 (Latihan Mengajar 1) kerana forum ini merupakan sebahagian daripada kursus.

Sekarang telah masuk minggu ke-5 kursus dan akan tamat tidak lama lagi.

Dr. Abdul Jalil Ali
(Penyelaras KPR 3974)


 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PROVISIONAL
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2013/2014
Dikemaskini pada 8 April 2014, 6:36 petang

* Klik di sini untuk menyemak.


 

PENGESAHAN PENDAFTARAN
SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2014/2015

* Klik di sini untuk mengesahkan pendaftaran.


 

REKOD AKADEMIK PELAJAR

* Klik di sini untuk melihat.


 

MENGHANTAR SIJIL MUET

MUET perlu diambil oleh semua pelajar dan mengikut keperluan UPSI anda perlu mencapai sekurang-kurangnya Band 3.

Pelajar yang telah menduduki MUET (yang mendapat Band 1 hingga 6) WAJIB menghantar Sijil MUET anda yang telah DISAHKAN kepada kami di alamat berikut pada kadar segera:

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,
11800 PULAU PINANG
(UP: CIK YUSNANI YUSOF)


 

PERTANYAAN MENGENAI MOODLE DAN
PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS

Segala pertanyaan mengenai Moodle, hubungi talian tersebut:

04-6535485 (Cik Hanis) / 04-6533956 (Puan Eli)

Segala pertanyaan mengenai Pengesahan Pendaftaran Kursus, hubungi talian tersebut:

04-6533956 (Puan Eli)


PENGUMUMAN

 

TEMPAT PHOTOCAPTURE KAD PELAJAR KOHOT 1, 2 & 3
Dikemaskini pada 14 April 2014, 4:52 petang

* Klik di sini untuk melihat.


 

Perhatian kepada pelajar-pelajar semester 7 yang mengambil kursus KPR 3974, anda DIWAJIBKAN memasuki Moodle KPR 3974 (Latihan Mengajar 1) kerana forum ini merupakan sebahagian daripada kursus.

Sekarang telah masuk minggu ke-5 kursus dan akan tamat tidak lama lagi.

Dr. Abdul Jalil Ali
(Penyelaras KPR 3974)


 

PENAWARAN KURSUS & JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN
SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2014/2015
(Dikemaskini pada 17 April 2014, 10:24 pagi)

SEMESTER 7

* Klik di sini untuk melihat penawaran kursus.

Klik pada negeri di bawah untuk melihat jadual waktu pembelajaran.


PENGUMUMAN

 

TEMPAT PHOTOCAPTURE KAD PELAJAR KOHOT 1, 2 & 3
Dikemaskini pada 14 April 2014, 4:52 petang

* Klik di sini untuk melihat.


 

PENAWARAN KURSUS & JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN
SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2014/2015
(Dikemaskini pada 17 April 2014, 10:25 pagi)

SEMESTER 5

* Klik di sini untuk melihat penawaran kursus.

Klik pada negeri di bawah untuk melihat jadual waktu pembelajaran. 

PERMOHONAN BIDANG MINOR

Pelajar yang belum mengisi Borang Permohonan Minor perlulah mengisi borang tersebut dan poskan ke alamat berikut:

Cik Yusnani Yusof
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang


* Klik di sini untuk muat turun borang.


 

PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN USM


Pelajar boleh menggunakan khidmat Perpustakaan USM, Pulau Pinang.

a) Pas masuk dan pinjaman buku: Gunakan Kad Afiliasi USM
b) "Online Library"
     Patron ID: (Masukkan nombor matrik tanpa palang) PPG2345612
     Password: (Masukkan nombor kad pengenalan)


Klik sini untuk mengakses.


PENGUMUMAN

 

PENAWARAN KURSUS & JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN
SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2014/2015
(Dikemaskini pada 27 Februari 2014, 3:55 petang)

* Klik di sini untuk melihat penawaran kursus.

* Klik di sini untuk melihat jadual waktu.

MAKLUMAN

 
BORANG

 
APLIKASI

 
PAUTAN