PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM DIPLOMA KEJURURAWATAN (PENUH MASA)
SIDANG AKADEMIK 2011/2012
SYARAT PERMOHONAN
1. Calon mestilah warganegara Malaysia
2. Calon mestilah memenuhi syarat am dan syarat khas program.
3. Permohonan terbuka kepada calon lelaki dan wanita.  Calon lelaki digalakkan memohon.
4. Umur tidak kurang daripada 17 tahun dan tidak melebihi 35 tahun semasa memohon.
5. Pemohon perlu mengigi dengan lengkap semua maklumat yang diperlukan.
   
SYARAT AM
1. Lulus SPM/Setaraf dengan baik;
2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM / Setaraf atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Julai.
   
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Lulus peringkat SPM/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C6/6C/C dalam lima (5) mata pelajaran berikut :
  - Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia
  - Bahasa Inggeris
  - Matematik
  - Rampaian Sains / Biologi
  - Satu (1) mata pelajaran lain
2. Lulus temuduga