GDRG Home

THE GOLD DINAR RESEARCH GROUP

Universiti Sains Malaysia, Penang

About Us | Members | Activities | Articles | Photo Gallery | The Dinar | Zakat | Mahr | Dinar Trade Network| Bookshop | Links | Announcements | Contact Uss

 

Back to Med Seminar

EKONOMI ISLAM -Pengalaman Malaysia

Oleh Profesor Madya Dr Hakimi Ibrahim, Pensyarah di Pusat Pengajian Teknologi Industri, Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang.

 

PENGENALAN

Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, perkembangan ekonomi umat Islamnya boleh dibahagi kepada tiga fasa (Zin Mahmud 1999). Pertama, daripada tahun-tahun 60-an dan 70-an. Kedua, daripada tahun-tahun 80-an hingga hujung alaf lama. Fasa ketiga dan terbaru ialah pada alaf baru ini. Fasa ini paling menarik kerana sistem ekonomi atau lebih tepat sistem kewangan kapitalis dunia terpaksa dinilai semula akibat dari krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Ini memberi peluang untuk model kewangan menurut amalan Islam sebenar diketengahkan tanpa perlu kepada islamisasi sistem riba kapitalis lagi.

FASA PERTAMA

Umat Islam di Malaysia mula mengorak langkah mengisi dan mencari erti kemerdekaan terutamanya dari segi ekonomi dan politik apabila merdeka pada tahun 1957. Maka aktiviti tahun-tahun 60-an dan 70-an berkisar kepada soal membangunkan umat Islam dalam bidang ekonomi. Ketika itu, umat Islam di seluruh dunia masih teramat mundur dalam bidang ekonomi.

Seperti yang lazim di kebanyakan negara, untuk menentukan bahawa ekonomi negara bergerak ke arah kemakmuran maka Bank Negara (Central Bank) ditubuhkan. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia telah ditubuhkan pada 26 Januari 1959. Antara lain Bank Negara Malaysia memainkan peranan dalam memandu ekonomi negara ke arah pertumbuhan, tahap pengangguran yang rendah, kestabilan harga, imbangan dalam pembayaran peringkat antarabangsa yang baik, menghapuskan kemiskinan dan menstrukturkan masyarakat (Bank Negara 2002). Dalam melaksanakan tanggung jawab Bank Negara itu, perkara utama yang mesti dibuat ialah membekalkan matawang dan menjaga nilainya.

Dalam fasa ini bidang ekonomi di Malaysia amat ketara dikuasai oleh orang bukan Islam. Kebanyakan negara-negara umat Islam lain juga baru mencapai kemerdekaan dan cuba berusaha membangunkan negara masing-masing tanpa perlu memikirkan tentang label-label Islam dalam segala usaha ekonomi. Ini mungkin kerana tiada apa yang dimiliki untuk 'diislamkan' atau diberi identiti Islam.

Sememangnya, umat Islam memandang bidang ekonomi dunia dikuasai oleh bukan Islam. Masalah yang paling besar adalah riba. Akan tetapi umat Islam tidak dapat lari daripada riba kerana sistem ekonomi dunia dikuasai orang bukan Islam. Maka fatwa yang dipakai ketika itu adalah bahawa kedudukan ekonomi umat Islam berada dalam darurat. Oleh itu riba yang asalnya dikenali sebagai bunga ditukar istilah menjadi faedah, dan ia pula dianggap dibolehkan. Walaupun terdapat tentangan daripada segolongan ulama, tetapi pemahaman mengenainya adalah begitu (Zin Mahmud 1999). Walau bagaimanapun masalah riba pada peringkat ini masih lebih bersifat masalah individu seperti sama ada menerima atau tidak bunga yang diberi oleh bank-bank yang semuanya milik bukan Islam.

FASA KEDUA

Dalam fasa kedua, usaha ekonomi umat Islam tertumpu kepada pembangunan dana dan perbankan bumiputera umpamanya Tabung Haji, Bank Bumiputra, Bank Kerjasama Rakyat dan Amanah Saham Mara dan seterusnya membawa kepada institusi-institusi seperti Bank Islam, Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) dan Takaful. Dua institusi diberi di sini sebagai contoh iaitu Tabung Haji dan Bank Islam.

Tabung Haji

Bertepatan dengan konsep Islam sebagai "Addeen" agama untuk dunia dan akhirat, setiap ibadah yang difardhukan oleh Allah s.w.t. memberi manfaat dunia dan akhirat. Atas iktikad mengerjakan haji, umat Islam terdorong mengumpulkan wang bagi membolehkan mereka yang berkemampuan memenuhi perbelanjaan ke Tanah Suci.

Bagi mengelakkan unsur riba' yang haram di sisi Islam, berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. Ini akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga, semasa mereka di Tanah Suci dan setelah kembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Secara tidak langsung amalan ini turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara.

Atas kesedaran dan keinsafan ini, serta bagi membantu mereka menyimpan sedikit demi sedikit tanpa melibatkan perkara-perkara yang haram, Perbadanan Wang Simpanan Bakal-bakal Haji ditubuhkan pada bulan November tahun 1962, dan beroperasi pada 30 September tahun 1963. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk "Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji" pada tahun 1959.

Untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatan dan kemudahan kepada bakal-bakal haji, dalam tahun 1969 perbadanan tersebut dicantumkan dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji yang beroperasi di Pulau Pinang, dan dengan itu lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji.

Tabung Haji telah menetapkan matlamatnya iaitu memberi perkhidmatan yang baik, sempurna dan memuaskan kepada jemaah haji Malaysia dalam urusan menunaikan fardhu haji sambil memberi keuntungan yang maksimum kepada pendeposit-pendeposit atas wang simpanan mereka.

Perkembangan Tabung Haji menunjukkan bahawa ia bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci, malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam (Tabung Haji 2002).

Bank Islam

Bank Islam Malaysia Berhad mula beroperasi sebagai Bank Islam Malaysia yang terulung pada 1 Julai 1983. Pada asasnya penubuhannya adalah khusus untuk memenuhi keperluan kewangan orang Islam dan masyarakat amnya.

Bank Islam disenaraikan di papan Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE) pada 17Januari 1992, Bank Islam telah berkembang dengan 82 buah cawangan di seluruh negara. Bank ini menawarkan 45 produk pelbagai dan perkhidmatan Perbankan Islam.

Bank Islam turut membabitkan diri dalam perkembangan sektor kewangan Islam yang berkaitan dengan perbankan, insuran (takaful), pelaburan saham, penyewaan beli, penyelidikan dan latihan serta perkhidmatan perbankan Islam yang berkaitan.

Peranan Bank Islam dikatakan adalah untuk merealisasikan impian Malaysia dalam menubuhkan dan memperkembangkan sistem kewangan Islam yang moden dan setanding serta sebagai altenatif kepada sistem konvensional yang sedia ada.

Fasa kedua menyaksikan umat Islam di Malaysia mula berpengaruh dalam bidang ekonomi termasuk dalam institusi-institusi kewangan tempatan dan di luar negara. Masalah riba bukan lagi bersifat masalah individu. Ia sudah mula menjadi masalah peringkat institusi yang dikuasai oleh umat Islam. Sebagai contoh bank-bank kepunyaan umat Islam lazim diberi label Islam atau nama-nama yang menggambarkan 'keislaman institusi' untuk membezakan masing-masing dari institusi kapitalis-riba lain. Proses penamaan ini seiring dengan trend semasa yang gemar dengan perkataan islamisasi. Islamisasi bank seakan-akan menunjukkan kepada islamisasi faedah kerana faedah merupakan perkara utama dalam perbincangan halal/haramnya institusi bank. Sama ada sistem itu benar-benar berbeza lagi bebas atau merdeka dari sistem riba belum lagi ternyata sehinggalah pada tahun 1997 apabila krisis ekonomi Asia berlaku.

Fasa Ketiga

Krisis ekonomi Asia yang bermula Julai 1997 memulakan fasa ketiga sambil memaksa umat Islam memikir semula tentang apa yang patut menjadi keutamaan dalam urusan ekonomi Islam. Mengapa ringgit Malaysia dalam sekelip mata hilang nilainya sehingga 60% dan rupiah Indonesia pula hilang 600% nilainya. Apa erti bunga atau faedah yang lazimnya sekitar 10% jika kehilangan nilai matawang sebegitu dahsyat? Kenapa faedah tidak berfaedah? Apa gunanya islamisasi bank atau islamisasi faedah? Di manakah kemerdekaan bank-bank Islam? Apakah cukup sekadar mengadakan bank Islam tanpa ada wang Islam? Apakah sebenarnya wang menurut syariat Islam? Kenapa wang kertas boleh jadi bahan mainan spekulator. Kenapa dolar tidak ada sandaran emas? Adakah dolar Amerika terus-menerus mesti diterima sebagai piawaian matawang untuk umat Islam? Di mana dinar emas dan dirham perak setelah jatuhnya kerajaan Khalifah Turki?

Soalan-soalan ini agak menarik. Lebih menarik lagi ialah peristiwa krisis ekonomi ini dikaitkan dengan George Soros seorang spekulator matawang. Beliau dikatakan menyerang baht Thailand yang akhirnya membawa kepada kejatuhan nilai matawang negara-negara di rantau Asia. Walau apapun beliau juga telah menunjukkan kepada umat Islam bahawa sistem kapitalis boleh diperbodohkan. Oleh itu kenapa kita mesti mempercayai dan mematuhi sistem tersebut? Kenapa perlu islamisasi sistem riba/kapitalis?

Krisis ekonomi Asia itu juga telah membawa kepada Perdana Menteri Malaysia, Dr Mahathir Mohamad membuat gesaan di Hong Kong Supaya diharamkan perdagangan matawang (Mahathir 1997). Sememangnya seruan dari Malaysia itu mulanya tidak diminati oleh masyarakat kewangan dunia. George Soros, cuba membangkang seruan tersebut (Financial Times 1997). Walau bagaimanapun akhir-akhir ini saranan Dr Mahathir sudah mula diambil perhatian malah disokong oleh George Soros pula. Dalam pada itu Dr Mahathir sendiri telah membuat perubahan di Malaysia yang melibatkan kawalan matawang sambil menolak peranan Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) di pentas kewangan dunia (Utusan Malaysia 1998a). Menurut Dr Mahathir selesaian IMF sebenarnya semakin memeritkan lagi negara yang menerima pakai bantuannya.

Dalam perkembangan yang berkaitan Dr Mahathir (Utusan Malaysia 1998b) berkata bahawa sebenarnya kawalan matawang oleh Malaysia tidak perlu dilaksanakan jika rejim kewangan antarabangsa mampu menghalang pihak tertentu 'merompak' kekayaan negara lain. Beliau juga menambah bahawa struktur sistem kewangan antarabangsa perlu diubah bagi mengelakkan pihak tertentu terus menyerang matawang negara membangun.

Krisis 1997 telah memulakan kesedaran dan permulaan perubahan atau rombakan kewangan yang boleh mempengaruhi sistem riba kewangan dunia. Setiap perubahan memerlukan kefahaman yang mendalam tentang apa yang kita cuba nilaikan semula. Maka perbahasan dalam kegawatan ekonomi perlu ditumpukan kepada persoalan asas tentang hakikat wang dan sistem kewangan sekarang yang jelas gagal membawa kestabilan kerana sistem yang ada semakin menampakkan sifat spekulatif sahaja. Dalam hal perubahan ini kerajaan Malaysia telah mula mencabar sistem riba dengan menyeru supaya diharamkan jual beli matawang (Mahathir 1997).

Kawalan Ringgit Malaysia (Utusan Malaysia 1998a) yang dilakukan di Malaysia menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan matawang bebas dari para spekulator dan dengan itu bebas dari ahli riba seperti Soros dan dari cengkaman parti atau institusi riba seperti IMF..

Dalam keserabutan krisis kewangan global ini kita perlu mencari jawapan dengan kembali kepada amalan Islam. Sejarah Islam dengan jelas memperakui emas dan perak sebagai wang. Wang ini tidak boleh dimakan usia, rosak, disusut nilai atau dicetak.

Pembatalan wang kertas ringgit Malaysia RM 1000 dan RM 500 sebenarnya ialah suatu langkah yang sangat bersesuaian dalam mengetengahkan Dinar dan Dirham. Nilai Dinar emas (yakni kepingan emas 22 karat seberat 4.25 gram) buat masa ini, adalah tidak lebih dari RM 200. Maka dengan pembatalan itu, sudah tidak ada lagi wang kertas yang melebihi nilai Dinar. Wang kertas paling besar hanyalah RM 100. Sekarang wang kertas sudah mula sesuai dijadikan sebagai 'fulus' yakni sebagai 'duit pecah' atau loose change sahaja.

Dr Mahathir selanjutnya telah mencadangkan dinar emas digunakan sebagai wang untuk urusan perniagaan antara negara-negara Islam dan untuk simpanan nasional (Mahathir 2001). Sebelum itu beliau telah merasmikan Royal Mint of Malaysia pada tahun 2000 (NSTP 2000). Antara projek Royal Mint ialah menempa koin emas bernama Kijang Emas iaitu emas bulion Malaysia setanding dengan koin Kruger, Eagle dan Maple Leaf. Royal Mint juga sedang bekerjasama dengan Islamic Mint Malaysia untuk menempa koin dinar emas.

MASALAH BERKAITAN FASA 1 DAN 2

Krisis ekonomi 1997 memerlukan kita melihat semula kenapa fasa 1 dan 2 tidak menjadikan ekonomi umat Islam bebas dari sistem riba dunia. Mengapa urusan ekonomi umat Islam boleh dipengaruhi oleh IMF, FED dan dolar Amerika? Beberapa perkara asas perlu dikaji untuk tujuan pembebasan sebenar. Antaranya ialah:

Hakikat Wang (Hakimi 1999)

Kecelaruan tentang wang sekarang memaksa kita memahami secara lebih jelas tentang wang itu sendiri. Menurut Dr Mahathir wang tidak boleh dijual beli kerana ianya tiada nilai intrinsik ( Mahathir 1998a ). Memang benar kenyataan itu keranawang sekarang hanyalah kertas yang sah diperlakukan apabila kerajaan membuat periystiharaan tentang nilainya. Ia tiada nilai sebenar seperti mana wang koin Dinar emas atau Dirham perak. Jika wang sekarang tiada nilai intrinsik maka kenapa ianya masih menjadi suatu komoditi untuk dijual beli?

Beberapa Masalah Wang Kertas

a) Wang kertas jika disimpan di rumah (dalam tabung atau di bawah tilam misalnya) akan disusut nilai oleh kuasa pasaran lebih-lebih lagi jika disimpan untuk jangka masa yang lama. Dalam keadaan sekarang sekiranya dibandingkan dengan dolar Amerika Syarikat, uang tersebut boleh disusut nilai dalam tempoh sehari malahan sejam sahaja.

b) Jika demikianlah sifat uang yang disimpan di rumah, ini bererti kita 'terpaksa' menyimpan wang di bank kerana di situ lazimnya wang akan ditokok tambah melalui faedah. Oleh itu susut nilai boleh dielakkan menurut kadar semasa yang diberikan oleh pihak bank. Ini bermakna faedah yang kita dapat dari bank bukanlah keuntungan tetapi pembetulan untuk susut nilai yang berlaku.

c) Kemungkinan juga wang yang disimpan di bank pun tidak selamat dari susut nilai yang berlebihan. Malahan wang kertas kita boleh lupus langsung kerana sama ada akaun dibekukan atau bank ditutup. Keadaan itu sudah menjadi agak lazim sekarang di beberapa negara luar. Faedah 100% setahun pun sudah tidak bermakna lagi apabila susut nilai wang semakin menjadi-jadi seperti yang dialami di Indonesia iaitu wang disusut nilai melebihi 600% (Utusan Malaysia 1998c).

d) Apabila kita meminjam 1juta rupiah dari sahabat kita dan kita pulangkan 1 juta rupiah itu selepas 10 tahun sebagai contoh, kita katakan tiada riba. Dari segi kuantiti memang betul tiada riba. Tetapi 10 tahun lagi 1 juta rupiah tidak mempunyai nilai atau kuasa membeli yang sama. Tentulah tidak adil peminjam membayar pada kadar yang sama sebegini walaupun tidak digelar riba.

Contoh-contoh di atas dapat dikaitkan dengan kenapa zaman sebelum merdeka dahulu kita boleh bercakap tentang setengah sen dan suku sen. Menurut pakar ekonomi, perkara ini berlaku kerana faktor inflasi. Tetapi mengikut takrifan Adam Smith (George J W Goodman 1982) di dalam bukunya Paper Money, inflasi bermakna cukai tersirat yang disebabkan oleh lebihan wang kertas yang tercetak.

Perlu diingatkan bahawa wang kertas seperti dolar Amerika Syarikat dahulunya bersandarkan emas. Setiap cetakan wang kertas mestilah bersandarkan jumlah emas yang tertentu. Dengan demikian wang kertas yang kita gunakan sebenarnya ialah resit untuk kita tuntut emas dari pihak yang berkenaan. Kertas ini dijamin oleh kerajaan biasanya dengan tulisan 'sah diperlakukan' sebanyak mana yang tercatit di atasnya. Resit ini sebenarnya jarang kita guna untuk menuntut emas tersebut. Sebagai contoh pada muka hadapan wang kertas 10 dolar Amerika Syarikat siri 1928 ada tercatit " Redeemable in gold on demand at The United States Treasury............." (Peter Kershaw 1994).

Sejak Ogos 1971 Presiden Nixon telah memutuskan hubungan di antara emas dengan wang kertas dolar Amerika Syarikat. Ketika itu pihak Amerika Syarikat memerlukan belanja yang banyak untuk membiayai perang di Vietnam. Keputusan itu dibuat kerana tuntutan dari negara-negara yang menyimpan dolar untuk mendapatkan emas sudah melebihi emas yang ada di dalam simpanan. Ini berlaku kerana lebihan cetak wang kertas. Keadaan ini menyebabkan negara Amerika Syarikat tergugat kerana peras ugut melalui tuntutan emas (Adam Smith 1982, Kurtzman 1993).

Tanpa piawaian emas, pihak bank Amerika Syarikat bebas mencipta wang melalui cetakan wang kertas tanpa ikatan dengan simpanan emas lagi. Maka wang kertas dolar pun menjadi wang spekulasi kerana tiada sandaran emas lagi. Semua wang kertas di dunia yang mengambil dolar sebagai bandingan pun turut tiada bersandaran emas.

Kurtzman berkata keputusan yang dibuat Nixon telah menjadikan wang yang asalnya suatu yang benar dan nyata kepada suatu abstraksi tersimpul atau twisted abstraction (Kurtzman 1993). Dalam buku yang sama dikatakan bahawa wang kertas itu masih lagi suatu nota janji untuk pembayaran tetapi pembayaran apa kepada siapa? (It is still a promise to pay. But to pay what to whom?)

Menurut James Dines, penulis buku Mass Psychology, tindakan memarahi spekulator wang masih lagi belum mencukupi kerana katanya ini adalah suatu low state of blame selagi kita belum mempertikaikan sistem wang kertas itu sendiri dan kembali kepada emas dan perak semula (Dines Letter 1997).

Lagi Masalah Wang Kertas:

Alat Perhambaan

Khalid Noorshah menghuraikan dalam ruangan Pandangan Songsang MASSA tentang uang kertas sebagai alat perhambaan (MASSA bil. 126, 1998). Pandangan itu mungkin bukan songsang untuk sebahagian pemerhati masyarakat seperti Goethe, Juenger, Ezra Pound dan Richard Wagner. Melalui tulisan, ucapan, puisi, drama dan muzik, mereka telah mengupas tentang sifat tamak manusia yang melabelkan dan memaksa kertas sebagai simbol uang yang mewakili emas yang belum digali.

Goethe (1749-1832) mengkritik uang kertas (note) dalam Faust seperti yang diterjemahkan oleh Louis MacNeice, pada tahun 1952 dalam buku Goethe's Faust:

Be it known to all men who may so require

This note is worth a thousand crowns entire

Which has its guarantee and counterfoil

In untold wealth beneath Imperial soil

And this hereby is a substitute approved

Until such time as the treasure can be moved.

Ezra Pound, pada tahun 1937 menghurai dalam puisi tentang riba dalam Cantos beliau. Katanya Usura Contra Naturam atau riba itu bertentangan dengan fitrah. Beliau mementingkan wang dari logam yang tidak boleh 'beranak pinak' (faedah riba) kerana tidak boleh dicetak sewenang-wenangnya (Metal is not reproduceable).

Kritikan oleh Ezra Pound dan Goethe tenggelam dalam sifat tamak dan rakus manusia dan akhirnya kertas itu kini mengambil peranan penting sehinggakan boleh disewa dan dijual beli. Juenger seorang ahli falsafah Jerman pula dalam tahun 1949 telah menulis tentang kemusnahan wang apabila emas dan perak tidak digunakan lagi sebagai wang. (Lihat The Destruction of Money dalam The Failure of Technology oleh Juenger).

Sekarang sistem kertas itu juga mengakibatkan hasil negeri kita diuftikan atau dirompak secara tidak langsung kerana wang kertas boleh disusut nilai sewenang-wenangnya. Malahan nasib pemimpin pun bergantung pada kertas yang boleh diberi indeks bandingan dengan wang kertas cetakan Amerika Syarikat. Yang menghairankan ialah kita boleh menerima 1000 keping koin 1 sen Amerika Syarikat untuk ditukarkan dengan hampir 4000 keping koin 1 sen Malaysia. Adakah koin mereka dibuat daripada emas atau ketumpatan logam koin Amerika Syarikat sangat tinggi? Jika tidak apakah yang menyebabkan koin Amerika Syarikat lebih berat walau pun bilangannya sedikit? Kenapa kita menerima berat bayangan dan khayalan ini ? Wang kertas memang sudah jelas merupakan suatu sistem wang paksaan.

Perang Riba

Dalam penilaian semula sistem kewangan kita tidak harus lupa kaitan sistem ini dengan masalah riba. Kita mesti memahami bahawa kegawatan kewangan ini tidak dapat dipisahkan dari 'Perang Riba' sebagaimana periystiharan perang oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran terhadap pengamal riba.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (yakni meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu............................. (Surah al-Baqarah ayat 278).

Imran N Hosein, dalam bukunya The Importance of The Prohibition Of Riba In Islam telah mengaitkan wang kertas dengan riba (Imran N Hosein, 1996). Menurut beliau riba ditakrifkan sebagai lebihan yang didapati melalui kaedah yang tidak adil iaitu antara lain seperti penipuan, penyogokan, helah perniagaan dan urus niaga spekulatif. Riba boleh berlaku di dalam bentuk 'pencurian yang sah' (legalised theft) seperti yang berlaku di dalam sistem perbankan.

Berkenaan dengan wang kertas, penipuan (gharar) telah menjadi asas keuntungan yang tidak adil. Ini berlaku melalui penggantian wang sebenar (emas dan perak) dengan wang artificial yakni kertas. Lebihan didapati dengan kaedah rejim kewangan mencipta wang dari cetakan berlebihan ataupun menyusut nilai wang di tangan orang. Wang ini tidak membolehkan kita menebus atau mendapatkan emas yang menjadi sandaran. Wang kertas dan sistem perbankan sering menjadi simbol institusi penciptaan lebihan (yakni riba). Apa yang dikatakan kuasa pasaran bersama-sama dengan sentimen dan usaha pihak sesetengah bank pusat dapat menentukan tahap susut nilai dan lebihan dalam pencetakan wang.

Pada asasnya perniagaan ialah suatu proses tukar barangan (bartering). Dalam sejarah Islam apabila kita membeli sesuatu barangan contohnya tanah atau beras, kita akan tukar dengan emas (dengan nama Dinar atau apa sahaja) atau dengan perak (contohya dengan nama Dirham). Islam melarang pertukaran uang dalam bentuk emas dengan emas atau perak dengan perak jika terdapat lebihan kerana ini melibatkan riba.

Apabila sistem wang kertas digunakan maka pertukaran wang dengan wang menjadi semakin rumit. Perubahan nilai simbol wang yakni kertas menurut masa (hari, jam dan minit) menyebabkan urusniaga terperangkap dalam pertukaran yang membolehkan lebihan didapati. Lebihan secara helah indeks bandingan wang ini bersifat riba malahan (simbol) wang yang kita perlukan untuk membeli barangan terperangkap dalam 'perniagaan berindeks'. Barangan komoditi dan syarikat-syarikat pun terperangkap dalam sistem berindeks ini. Seterusnya orang seperti George Soros pun boleh berspekulasi melalui indeks tertentu contohnya dalam pasaran wang, pasaran saham dan pasaran hadapan.

'ayn Wang Emas dan dayn Wang Kertas

Imam Malik radiallahu'anhu telah menjelaskan kepada kita bahawa wang ialah apa-apa barangan yang lazimnya diterima pakai sebagai bahan tukaran. Menurut sejarah Islam, tiada barangan yang boleh dipaksa menjadi wang kerana manusia bebas menggunakan apa sahaja barangan sebagai tukaran. Wang kertas seperti dolar Amerika Syarikat tidak ada sifat 'ayn (barangan lazim yang ketara) malahan nilainya dipaksa oleh kuasa pasaran. Jika kertas dianggap sebagai barangan pun nilainya hanyalah mengikut berat kertas dan bukan menurut nilai nombor yang tertera di atasnya.

Wang kertas mungkin hanya boleh dianggap sebagai 'dayn' kerana ianya bukan barangan ketara. Dayn ialah resit atau surat hutang untuk pemilikan emas atau perak (itu pun jika ada sandaran antara kertas dengan emas). Tetapi hukum Islam tidak membenarkan hutang dijadikan suatu bahan tukaran. Penggunaannya pun mestilah terhad sebagai kontrak peribadi. Di dalam Kitab Al-Muwatta (31.19.44) ada diriwayatkan tentang resit-resit yang dijual beli di Pasar Al-Jar sebelum barangan sampai. Marwan ibn al-Hakam telah menghantar pengawalnya untuk mengambil semula resit tadi dan mengembalikan kepada tuan asalnya.

Dari sejarah Islam kita tahu bahawa wang emas (Dinar) dan wang perak (Dirham) telah digunakan sehinggalah berakhirnya Kerajaan Islam Turki. Piawaian menurut berat yang dikenali sebagai Piawaian Khalifah Umar Al-Khattab radiallahu'anhu menentukan iaitu 10 dirham bersamaan dengan 7 dinar. Setiap Dinar mestilah ada 4.25 gram emas dan setiap Dirham ada 3 gram perak. Dinar dan Dirham telah digunakan untuk urusan perniagaan, menabung dan juga untuk membayar zakat (Umar Vadillo 1996).

Wang Kertas Tidak dizakat

Umar Vadillo juga menyatakan dalam buku yang sama bahawa Shaykh Muhammad 'Illish (1802-1881), seorang pakar pengajian fikah di Universiti Al-Azhar telah menyebut di dalam fatwa beliau bahawa wang kertas tidak dizakatkan sebagaimana wang emas dan wang perak kerana ia dianggap sebagai fulus (uang koin tembaga) atau loose change. Ia hanya mewakili wang dan tiada nilai barangan. (Lihat fatwa beliau dalam terjemahan Al-Fath Al-'Ali Al- Maliki ms 164-165). Wang kertas bukan barangan. Jika hendak dizakat pun mestilah diukur menurut berat bukan menurut nilai tertulis yang boleh pula berubah nilai tukarannya dengan uang kertas lain.

Dinar-Dirham dan Pemerintah/Kerajaan

Dalam Islam uang sememangnya berkait rapat dengan kerajaan. Kajian Umar Vadillo juga menunjukkan bahawa Al-Qurtubi dalam Tafsir beliau telah memberi tafsiran tentang ayat al-Quran yang bermaksud:

"Wahai orang yang beriman! Patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Pesuruh Allah dan mereka yang memerintah kamu....." (ayat 59 dari surah An-Nisa)

Ayat tersebut merupakan satu perintah supaya umat Islam taat kepada pemerintah dalam 7 perkara. Hal pertamanya ialah penempaan Dinar dan Dirham dan yang lainnya ialah menetapkan berat dan ukuran, keputusan mahkamah, haji, Jumu'ah, Hari Raya (Puasa dan Korban) dan Jihad.

Wang sejati yang bebas dari spekulasi menandakan bahawa kerajaan juga merdeka dan bebas daripada kuasa spekulator. Tiada kemerdekaan tulen selagi tiada wang tulen. Tidak hairanlah Al-Qurtubi meletakkan perkara Dinar dan Dirham sebagai perkara utama tentang patuh dan taat kepada pemerintah.

Faedah Yang Tidak Berfaedah

Persoalan pokok bukannya tentang faedah. Persoalan faedah hanyalah suatu decoy atau umpan untuk memerangkap kita dalam perdebatan halal/haram yang tidak berkesudahan. Wang simpanan kita mungkin berbunga (atau untung?) sehingga 100 peratus tetapi sebenarnya faedah atau bunga itu tidak berfaedah langsung jika wang boleh disusut nilai hingga beratus-ratus peratus oleh institusi riba. Jadi wang itu sendiri tiada nilai hakiki. Jelasnya isu halal/haram faedah dalam kontek wang kertas hanya akan menyebabkan kita tidak nampak bahawa faedah sudah tidak berfaedah jika wang sudah tiada sandaran emas lagi.

Bank Islam atau Wang Islam?

Secara amnya tujuan utama sesebuah bank ditubuhkan ialah untuk menyimpan harta supaya selamat. Keselamatan ini mestilah dari segi jaminan kuantiti dan kualiti ke atas barangan yang disimpan. Lazimnya dahulu orang ramai menyimpan barang berharga mereka pada tukang emas kerana mereka mempunyai peti besi untuk tujuan menyimpan dengan selamat. Tukang emas akan mengeluarkan resit dengan janji akan memulangkan simpanan tersebut. Menurut Mohammad Muslehuddin (1974) begitulah caranya tukang emas menjadi pelopor sistem bank moden di England.

Dahulu emas dan perak digunakan sebagai wang dan nilainya (beratnya) tidak berubah kerana sifat kimia dan fizikal logam tersebut yang stabil. Tukang emas ketika itu dapat menjamin nilai wang kerana berat emas dan perak tidak akan berubah kecualilah dikikis oleh tukang emas tersebut. Resit-resit tadi adalah juga permulaan sistem wang kertas. Tukang emas juga boleh menipu dengan mengadakan resit berlebihan dari deposit emas. Begitulah juga cara pihak bank mencetak kertas berlebihan kemudian meminjamkan kepada orang lain sambil mengenakan faedah. Mereka mencipta wang dan mendapat faedah secara percuma.

Dalam sistem perbankan sekarang resit atau wang kertas sudah diberi realiti dan dianggap sebagai wang (bukan setakat lambang) malahan dicetak tanpa bersandarkan emas ataupun perak. Itulah yang terjadi apabila Nixon memutuskan ikatan emas dengan dolar pada tahun 1971. Lambang wang sudah menjadi wang. Kualiti uang sudah tidak terjamin sebagaimana yang kita lihat dalam fenomena kejatuhan nilai wang sesetengah negara sehingga beratus-ratus peratus pada tahun 1997. Perkara asas yang perlu diketengahkan ialah bank lazim mahupun bank Islam tidak lagi dapat menjamin kualiti wang. Pihak bank mungkin boleh menjaga kuantiti kerana institusi tersebut dapat mencetak wang tanpa sandaran. Jika tidak dapat menjamin kualiti wang, ini bermakna sistem bank atas nama apapun sebenarnya sudah gagal berfungsi. Ini seolah-olah peti besi tukang emas (bank) sudah dicerobohi.

Penceroboh itu mungkin orang luar seperti spekulator matawang tetapi pihak bank juga boleh 'mengikis' nilai wang kerana pihak tersebut boleh mencetak wang dengan berlebihan. Ada yang cuba mengatakan nilai ini hilang kerana inflasi tetapi Adam Smith (1982) di dalam bukunya Paper Money mengatakan inflasi bererti cukai tersirat yang disebabkan oleh lebihan cetakan wang kertas.

Spekulator matawang dapat 'merompak' nilai wang dalam sistem bank atau sistem keuangan negara lain kerana nilai wang sudah tidak dapat dikaitkan dengan barangan yang nyata lagi. Nilai wang tidak dapat ditetapkan bahkan manusia melihat lambang wang pula sebagai barangan yang boleh dijual beli. Akhirnya nilai wang tidak dapat dikawal oleh kerajaan tetapi dikawal selia oleh hegemoni perbankan, pencetak wang dan pemain-pemain bursa saham dunia dan spekulator. Oleh itu dapatlah kita lihat betapa bank Islam belum cukup jika tiada wang Islam iaitu dinar dan dirham. Wang Islam bukan sekadar lambang tetapi pada hakikatnya memang wang tanpa perlu kepada perundangan kerajaan atau mana-mana institusi.

'Matinya Wang dan Bank'

Kurtzman (1993) apabila memerihalkan tentang 'kematian wang' dalam buku The Death of Money berkata bahawa sekarang wang bukan lagi barangan tetapi telah menjadi suatu sistem. Wang ialah rangkaian yang terdiri dari berjuta-juta komputer yang bertaut dengan saham, bond, kadar faedah, uang kertas, pasaran hadapan, options, kad kredit, kad untuk fotokopi dan sebagainya.

Perhatikan bahawa wang ini tidak lagi memerlukan peti simpanan ataupun bank kerana semua 'wang' berada di dalam cakera padat sahaja. Wang ini mudah 'meruap' dan tidak stabil. Inilah wang megabyte atau wang-E (elektronik). Wang ini hanyalah imej di skrin komputer dalam bentuk indeks termasuklah indeks Dow Jones dan BSKL, indeks matawang, indeks pasaran hadapan dan pelbagai lagi indeks pasaran abstrak. Berjuta-juta orang termasuklah pelabur dalam syarikat, ahli bank, pemegang akaun bank, pemain saham dan pengurus dana terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pergerakan indeks matawang ini. Sudah tentu pemain indeks ternama seperti George Soros dapat 'bermain' dengan selesa. Permainan turun-naik indeks matawang bukan sahaja menguntungkan para spekulator ini bahkan boleh pula menentukan jatuh bangunnya kerajaan.

Jika peti simpanan tidak diperlukan lagi untuk menyimpan wang maka bank juga tidak diperlukan lagi. Menurut Kurtzman lagi, era wang-E telah menjadikan bank sebagai institusi yang outmoded atau ketinggalan zaman. Matinya wang bermakna matilah juga sistem bank. Sistem bank hidup pada amnya di atas dasar menyewakan wang tetapi sekarang riba dalam bentuk sewa wang pun sudah tidak begitu menguntungkan. Sistem bank menjadi lapuk kerana pengurus dana seperti George Soros boleh mempermainkan sistem bank. Mereka dapat menguruskan dana dan mendapat untung tanpa perlu pelaburan yang besar. Hanya berbekalkan sebuah supercomputer sahaja sudah memadai untuk bermain dengan bermacam-macam jenis indeks dalam pelbagai pasaran abstrak. Pihak bank pula terpaksa berbelanja untuk mengadakan antaranya bangunan bank, beribu-ribu pekerja dan kenderaan sebelum boleh beroperasi dan mengira untung-ruginya.

Kita perlu pertimbangkan di sini iaitu jika sistem wang Islam tidak wujud maka sistem bank Islam tidak dapat membebaskan diri dari sistem perbankan lazim. Oleh kerana semua wang dan lambang wang yang berkaitan sudah terjalin dalam suatu sistem maka ianya tidak bebas dari spekulasi dan manipulasi. Sistem itu pula memang sistem yang ditaja oleh rejim riba. Seperti sistem bank lazim, bank Islam juga tidak akan berupaya untuk menjamin nilai atau kualiti wang sekarang. Kualiti wang akan sentiasa ditakrifkan oleh sistem riba yang berdasarkan dolar Amerika. Rejim riba akan terus bermaharajalela menakrifkan dan mempermainkan matawang orang lain. IMF; Bank Dunia; FED; bank-bank kepunyaan keluarga Rothschild, Rockefeller, Lehman dan sebagainya; bank-bank jalanan, spekulator dan pemanipulasi matawang sudah menunjukkan bahawa wang sebenarnya tidak terjamin - walaupun disimpan di dalam bank. Jika sistem perbankan Islam tidak cuba memisahkan wang dari piawaian dolar Amerika maka bagaimanakah kita boleh bebas dari rejim riba? Tanpa wang Islam yang merdeka, bank Islam juga tidak dapat bebas dari pengaruh institusi riba.

'Umar Vadillo (1998) pernah menyoal iaitu bagaimana pula ketika dunia sedang mengkritik sistem perbankan, kita dapat pula bercakap tentang islamisasi sistem tersebut? Mungkinkah pemikiran islamisasi bank timbul dari keadaan psikologi yang lemah kerana terpaksa menurut permainan orang lain sehinggakan mahu 'mengislamkan' permainan palsu mereka? Ketika sistem perbankan sudah mula kelihatan lapuk kita terpaksa menilai semula apakah sebenarnya akar umbi sistem kewangan. Bukankah wang menjadi asas sistem kewangan? Kita perlu serius memahami erti wang menurut Islam. Jika bank tidak dapat menjaga kualiti wang maka sebenarnya bank sudah tidak berfungsi lagi. Mungkin benarlah 'matinya wang' membawa kepada 'matinya bank' juga.

RUMUSAN

Pengalaman ekonomi umat Islam di Malaysia bukanlah suatu yang terasing dari negara lain. Sama ada di Malaysia atau di Indonesia malah di mana sekalipun di dunia, sistem riba dunia akan terus mentakrifkan nilai uang dan ekonomi negara selagi kita mempercayai dan menerima definisi uang mereka.

Sistem palsu tetap akan runtuh. Tugas kita bukanlah menyelamatkan atau 'mengislamkan' sistem riba dunia seperti mengislamkan bank mereka yang berasaskan piawaian palsu dolar Amerika. Tugas kita ialah mentakhtakan dinar emas dan dirham perak semula dalam urusan keuangan menurut tradisi Islam. Jika orang Eropah memulakan wang euro kenapa orang Islam tidak ke hadapan dengan wang Islam?

George Soros selain menyusahkan kita sebenarnya telah membuktikan bahawa sistem kewangan dolar adalah sistem yang rapuh dan tidak kebal. Sekarang adalah masa untuk meninggalkan permainan ekonomi/keuangan riba dan bukan untuk bermain permainan mereka dengan lebih islamik. Kita perlu tampil ke hadapan dengan paradigma baru, definisi baru, rujukan baru, peralatan baru, perundangan baru menurut amalan uang Islam - dinar dan dirham. Akhir sekali inilah masanya untuk memahami helah riba dalam sistem keuangan semasa. Pengalaman ekonomi umat Islam seperti di Malaysia dan di Indonesia, terutamanya sejak krisis 1997, patut dijadikan iktibar. Seterusnya kita perlu mengorak langkah kemenangan dalam perang riba yang telah diiystiharkan oleh Allah dan Rasul-Nya s.a.w.

 

NOTA: MONEY - THE GOLD TRAIL

The present situation we are in has its roots in the use of paper money and rejection of gold and silver as our currency.

In Malaysia, this happens alongside colonialist activities especially by the British. It is also closely tied to the fall of the Othmanli Caliphate, spurred by the adoption of paper money in the place of gold dinar and silver dirham.

1749-1832 Goethe criticised paper money (note) in his book Goethe's Faust:

Be it known to all men who may so require This note is worth a thousand crowns entire Which has its guarantee and counterfoil In untold wealth beneath Imperial soil And this hereby is a substitute approved Until such time as the treasure can be moved.

1802-1881 Shaykh Muhammad 'Illish, an expert on fiqh at Al-Azhar University gave a fatwa that included zakat is not payable for paper money (translation of Al-Fath Al-'Ali Al- Maliki p 164-165).

1813 - 1833 Richard Wagner created the seminal text which unveiled the mythic dimension of the usurious psychology, the opera Der Ring des Nibelungen (The Ring of the Nibelungen)

1845-1905 Syeikh Muhammad Abduh: made fatwa making halal the interest from postal savings -the start of islamisation of interest and banking? His student, Rashid Redha, continued this thesis in his writings published in Al-Manar (vol VII p28).

1850 Kijang mas - gold coin from Kelantan Sultanate during the rule of the Malay queen, Che Siti Wan Kembang

1923 The Fall of the Othmanli Caliphate in Turkey (1600 - 1923) was partly due to the removal of gold (Dinar) and silver (Dirham) from circulation The Ottoman Empire's unfavorable trade balance resulted in an outflow of gold, while European states demanded more favorable trade treaties and were guilty of blatantly abusing them.

1937 Ezra Pound wrote in his book, Cantos - Usura Contra Naturam (usury is contrary to nature). He saw that the root of usury is greed, fed by a lust for monetary gain, totally disregarding the consequences incurred by the rest of humanity. To him, usury was the single most destructive and damaging practice that puts all the beauty of life in peril

1949 Ernst Juenger - a German philosopher Wrote on the destruction of money, when gold and silver is no longer used as money. (The Destruction of Money in The Failure of Technology, 1956).

31 August 1957 Malaysia gained independence

26 January 1959 Bank Negara Malaysia was established

30 September 1963 Lembaga Tabung Haji was established

Late 70s, early 80s

Shaykh Abdalqadir as Sufi started looking into the usurious nature of paper money

November 1981 Dr Mahathir said that the present world monetary system is based not only on gold and silver, but also based on paper money and cheques that is not within the Islamic system.

1 July 1983 Bank Islam Malaysia was established

1992/93 Islamic Mint Spain minted first gold dinar and silver dirhams

1993 Kurtzman wrote The Death of Money

1996 e-dinar Ltd. Established first web-site on gold & silver economy

May 1997 Asia Economic Crisis

Sept 1997 Dr Mahathir (in Hong Kong) proposes that currency speculation be made illegal because paper money has no intrinsic value (Financial Times 1997). George Soros was one of the speculators Mahathir Mohamad, Malaysia's prime minister. He thundered at a World Bank seminar that currency trading was "unnecessary, unproductive and totally immoral . . ." He declared: "It should be stopped, they should be made illegal."

1998 Dr Mahathir commented that bourses have begun to show gambling tendencies.

1998 Dr Nasir Farid Wasil, Mufti of Egypt - called for the restoration of Islamic Economy based on gold and silver

Sept 1998 Removal of RM 500 and RM 1000 notes from circulation Pegging of RM to USD at RM3.8 to 1 USD (remains today) - Currency control + rejection of IMF

Nov 1998 Dinar-Dirham Expo in Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang launched by the then Minister of Finance, Malaysia - Tun Daim Zainuddin

January 1999 Dr Mahathir said that paper money has no value, except when the Government gives value to it.

1999/2000 Logam Mulia, Koin emas Ongkos Naik Haji 3Q

2000 e-dinar Ltd established formal organization - formed e-dinar Ltd in Labuan, Malaysia - opened accounts with HSBC & Standard Chartered - obtained permission from central bank UAE to mint coins - established mints in UAE and Indonesia

Sep 2000 e-dinar Ltd launched in South Africa at 7th Int. Fiqh conference

Nov 2000 The e-dinar is launched in Malaysia by the Deputy Prime Minister, Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi at the 4th International Islamic Political Economy Conference 2000 organised by ISNET-USM

Dec 2000 Briefing on the e-dinar to the Prime Minister, by the e-dinar team.

Reorganisation and restructuring of Bank Negara involved the privatisation of minting operations - awarded to ROYAL MINT MALAYSIA

June 2001 Dr Mahathir at the Al Baraka Symposium (Kuala Lumpur) proposes the use of the Islamic Gold Dinar "as a trade currency and as national reserves. The dinar must be in gold and not paper".

July 2001 Shaykh Abdalqadir as-Sufi, accompanied by Rais Umar Vadillo, paid a courtesy call on the Prime Minister, Datuk Seri Dr Mahathir. In this meeting, Dr Mahathir expressed his intention to hold a seminar to discuss the introduction of the gold dinar as a world currency and determine its usage and the dimension of its applications.

July 2001 Bank Negara Malaysia announced the issue of the Malaysian gold bullion coin, the Kijang Emas. To commemorate the issue, the Kijang Emas was launched by Y.A.B. Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, the Prime Minister of Malaysia. Malaysia is the 12th country in the world to issue its own gold bullion coin. The Kijang Emas now joins the ranks of other international gold bullion coins. The Kijang Emas is minted by the Royal Mint of Malaysia and distributed by Maybank Berhad and Bumiputra Commerce Bank Berhad.

August 2001 Public Lecture by Shaykh Abdalqadir (The Restoration of Fiscal Islam) in USM before the conferment of Honorary Doctorate of Letters by USM

January 2002 Rais Umar Vadillo, e-dinar founder briefs Malaysia's PM on the Islamic Dinar

February 2002 e-dinar Ltd. announced plans to set up minting plant for dinar-dirham in Malaysia

March 2002 International Seminar on Dinar-Dirham in Medan, Sumatera organised by Yayasan Dinar-Dirhm and FKEBI-IAIN-SU

RUJUKAN

Adam Smith (George J W Goodman 1982) Paper Money Futura Macdonald & Co.

Almuwatta (terjemahan 1989, edisi baru 1997) Almuwatta of Imam Malik ibn Anas - The First Formulation of Islamic Law. Terjemahan oleh Aisha Bewley. Madinah Press

Dines letter 1997 The Dines letter (TDL), (August 30, 1997). TDL's latest on currencies. "The coming competing currency devaluations" http://www.gold-eagle.com/editorials/dines830.html

Ezra Pound 1937 The Cantos of Ezra Pound-The Fifth Decade of Cantos XLII2LI. lihat juga Usury and Ezra Pound dalam: http://www.english.upenn.edu/~afilreis/88/usury.html

Financial Times 1997 Asian currency crisis; Soros hits at Mahathir's currency trade proposal. 22/9/97. http://www.ft.com/

Ian Dallas 1990 The New Wagnerian. Freiburg Books

Imran N Hosein 1996 The Importance of The Prohibition Of Riba In Islam. Ummavision Resources.

James Dines 1996 Mass Psychology. USA Import Publisher

Juenger F.G. 1949 The Failure of Technology -( lihat The Destruction of Money). Henry Regnery Company

Louis MacNeice 1952. Goethe's Faust. Oxford University Press

Mahathir 1997 Asian Economies: Challenges and Opportunities-Speech by The Prime Minister Datuk Seri Dr Mahathir at The Annual Seminar of The World Bank, Hong Kong. 20/9/97. http://www.smpke.jpm.my/pm3.htm

Mahathir 1998a Stable ringgit seen as key to recovery. 2/9/98 Wawancara dengan Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad Di TV yang dituliskan di alamat internet berikut: http://straitstimes.asia1.com.sg/klc/klc7_0902.html

Mohammad Muslehuddin (1974) Urusan Bank dan Hukum Islam. Terjemahan Izuddin Hj Mohamad 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khalid Noorshah 1998 Wang Kertas Alat Perhambaan. Ruangan Pandangan Songsang dalam MASSA bil. 126, 1998

Kurtzman. J 1993 The Death of Money. Simon and Schuster

Peter Kershaw 1994 Economic Solutions. Publication protected by Common Law Copyright, 1994, Peter Kershaw.

Ranjit Gill 1997 Black September (lihat Bloody Bhat).Epic Management Services P.L.

Shaykh Abdalqadir as-Sufi 1996 The Return of The Khalifate. Madinah Press Umar

Ibrahim Vadillo 1996 The Return of The Gold Dinar. Madinah Press

Utusan Malaysia 1998a Nilai ringgit ditetap. 2/9/98

Utusan Malaysia 1998b PM: Nilai ringgit mungkin diturun. 25/9/98

Utusan Malaysia 1998c IMF tidak menjamin pemulihan. 15/7/98

Utusan Malaysia 1998d Wang emas disaran ganti dolar AS 4/6/98

U.S. NATIONAL DEBT CLOCK The Outstanding Public Debt as of 09/25/98 http://www.brillig.com/debt_clock/

Zin Mahmud 1999 Fasa baru ekonomi Islam Utusan Malaysia 13/07/1999

Rujukan Am Bank Islam 2002 http://www.bankislam.com.my/ 7/3/02

Tabung Haji 2002 http://www.tabunghaji.gov.my/ 9/3/02

Bank Negara 2002 http://www.bnm.gov.my/en/About/index.asp 9/3/02

Bank Islam 2002 http://www.bankislam.com.my/kenali_profail.htm 9/3/02

Dato' Seri Dr. Mahathir Bin Mohamad (1981) Majlis Perasmian Kursus Agama Anjuran Biro Agama Umno Malaysia, Dewan Umno, 27-11-1981

Dato Seri Dr Mahathir Bin Mohamad (2001) The 20th Al Baraka Symposium For Islamic Economies, The Sheraton Imperial Hotel, Kuala Lumpur, 25-06-2001

Dato' Seri Dr. Mahathir Bin Mohamad (1999) Perutusan Hari Raya Aidilfitri, Radio Dan Televisyen Malaysia, 18-01-1999

Hakimi Ibrahim 1997 Haramkan perdagangan wang Utusan Malaysia 27/9/97

Hakimi Ibrahim 1998a. Erti wang Islam. Utusan Malaysia 6/2/98

Hakimi Ibrahim 1998b Wang E dalam era komputer. Utusan Malaysia 22/7/98

DR HAKIMI IBRAHIM Pusat Pengajian Teknologi Industri Universiti Sains Malaysia 11800, Minden Pulau Pinang Tel 04-6577888-2109. hp 016 417 6559

 

Last Updated: 07/06/03 ©NorizanEsa2002

 

Gold Dinar Research Group