<Index> <Persidangan/Seminar> <Kursus> <Psikometrik> <SIPI> <Perkhidmatan> <Projek> <Pencapaian> <Siapa Kami?> <English Version.>
<PPIP>
<Kaunseling><Pendidikan Khas>

TADIKA - Program Perguruan Prasekolah

Sejak tahun 1994, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan telah menawarkan Sijil Perguruan Prasekolah di bawah Rancangan Pendidikan Berterusan kepada guru-guru dan bakal-bakal guru Prasekolah dari seluruh Malaysia. Program ini memberikan latihan yang komprehensif dalam aspek-aspek perguruan pendidikan Prasekolah, teknik-teknik mengajar berdasarkan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia.

OBJEKTIF KURSUS :

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN (8 KURSUS)

TEMPOH KURSUS

SAMA ADA

SEPENUH MASA : 8 Minggu

(Semasa cuti sekolah penggal akhir)

Tahap Pertama : November/Disember (5 minggu)

Tahap Kedua : Mei/Jun- Cuti penggal pertama (3 minggu)

ATAU

SAMBILAN : Awal Februari (9 bulan)

Kursus dijalankan pada hari Sabtu dan Ahad pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan.

KAEDAH PENYAMPAIAN

PENILAIAN KURSUS

TENAGA PENGAJAR

Terdiri daripada pensyarah-pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang berkenaan. Penceramah-penceramah jemputan yang berpengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak.

SYARAT KEMASUKAN

Sekurang-kurangnya lulus SPM/MCE atau setaraf dengannya dengan kelulusan dalam Bahasa Malaysia. (sila sertakan salinan sijil yang telah disahkan)

UNTUK SIAPA

YURAN

SEPENUH MASA :

Bayaran sekali gus : RM 1,300.00

Bayaran Ansuran : RM 1,400.00

SAMBILAN :

Bayaran sekali gus : RM 1,600.00

Bayaran Ansuran : RM 1,700.00

Bayaran pendaftaran sebanyak RM 100.00 dan ianya hendaklah di bayar dalam bentuk Cek/Kiriman Wang Pos atas nama USAINS Holding Sdn. Bhd. dan disertakan bersama borang permohonan.

BORANG PENDAFTARAN

Nama : ........................................................................................................................................................

No. K/P: ........................................................................................................................................................

Alamat: ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Poskod : .....................................Tel: ...........................................Faks : ..................................

Nama Taska/Tadika/Organasi

.........................................................................................................................................................

Alamat : .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Tel : .........................................................................Tel(HP):....................................................................

Jawatan:........................................................... * Kelayakan Akademik : .................................................

Saya mengakui bahawa maklumat yang di atas adalah benar. Disertakan salinan sijil yang telah disahkan.

URUSETIA

Program Perguruan Prasekolah

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

Universiti Sains Malaysia

11800 Minden, Pulau Pinang

Tel : 04 - 6577888 Samb. 3187/3446

Faks : 04 - 6551460


©2002 Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA), Universiti Sains Malaysia. All Rights Reserved
<Index> <Persidangan/Seminar> <Kursus> <Psikometrik> <SIPI> <Perkhidmatan> <Projek> <Pencapaian> <Siapa Kami?> <English Version.>
<PPIP>
<Kaunseling><Pendidikan Khas>