<Index><Tadika> <Persidangan/Seminar> <Kursus> <Psikometrik> <SIPI> <Perkhidmatan> <Projek> <Pencapaian> <Siapa Kami?> <English Version.> <PPIP><Kaunseling>
PENDIDIKAN KHAS

TAHAP 1

Tajuk : Program Pendidikan Khas Tahap 1 (2004)
Tarikh/Tempoh : 22 November hingga 31 Disember 2004 (6 Minggu)
Terbuka/Pelanggan : Terbuka
Lokasi : Auditorium Usains, USM

Kumpulan Sasar* :

· Guru-guru atau tenaga pengajar (bakal/atau yang sedang berkhidmat) dalam Pendidikan khas
· Individu yang berminat
· Ibu bapa
· Pengusaha pusat penjagaan kanak-kanak istimewa
· Pegawai kerajaan dan swasta yang terlibat dalam pendidikan khas dan kanak-kanak istimewa

Sinopsis* Kursus/Seminar/Bengkel.

PENGENALAN

Pendidikan khas merupakan salah satu bahagian dalam system operasi pendidikan yang memerlukan formula system pembelajaran yang khas dan bersesuaian mengikut keperluan kanak-kanak istimewa. Untuk itu semua guru yang terlibat dengan pendidikan khas kanak-kanak istimewa perlu mempunyai kelayakan dan latihan yang professional demi memastikan corak pengajaran yang disampaikan bersesuaian dengan kanak-kanak istimewa. Langkah ini diambil untuk menyediakan peluang latihan professional kepada guru-guru dan mereka yang berminat dalam pendidikan khas kerana sedar kurangnya peluang-peluang seperti ini ditawarkan. Ianya diharap dapat menyumbang kepada pendedahan kepada guru khasnya dan masyarakat tentang pendidikan khas kanak-kanak istimewa.

 

Sebarang pertanyaan,

sila hubungi:

Urusetia
Program Pendidikan Khas
Unit Penyelidikan Pendidikan Asas
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia

Tel: 04-6533888 sambungan: 3448/3446
Faks: 04-6551460

 

OBJEKTIF KURSUS
· Memahami keperluan dan proses perkembangan kanak istimewa
· Memahami cara-cara mengurus dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak istimewa
· Mendapat kemahiran berkaitan dengan strategi-strategi pengajaran

STRUKTUR KURSUS

Kursus-kursus yang ditawarkan :-
· Kanak-kanak istimewa dan pendidikan khas
· Perkembangan kanak-kanak dan psikologi abnormal
· Prinsip dan analisis aplikasi "behavioral"
· Bahasa dan komunikasi
· Teknik Pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang untuk kanak-kanak istimewa
· Sensor dan motor/integrasi/latihan sensor motor

TEMPOH KURSUS

Tahap 1 : Program Pendidikan Khas
6 Minggu (Isnin hingga Sabtu)

Kaedah Penyampaian
· Kuliah
· Bengkel/perbincangan
· Aktiviti amali dan praktikal


Penilaian Kursus
· Tugasan/kerja kursus
· Ujian/peperiksaan

Tenaga Pengajar
Terdiri daripada professor, pensyarah-pensyarah dam professional yang mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan khas.

Yuran
Setiap individu akan dikenakan yuran sebanyak RM 1900.00 seorang (boleh dibuat secara ansuran):

· RM 900.00 - bayaran pertama
· RM 500.00 - bayaran kedua
· RM 500.00 - bayaran ketiga

Mesti dibayar dalam tempoh/jangkamasa 6 minggu kursus dijalankan

Bayaran pendaftaran sebanyak RM 100.00 dan ianya hendaklah dibayar dalam bentuk Cek/Kiriman Pos atas nama USAINS Holding Sdn. Bhd.

TAHAP 2

Tajuk : Program Pendidikan Khas Tahap 1
Tarikh dan Tempoh : November - Disember 2004 (6 minggu)
Terbuka/Pelanggan : Terbuka
Lokasi : Auditorium 2 Usains, USM

TENAGA PELAJAR

1. Prof. Madya Dr. Susie See Ching Mey
2. Cik Lim Saw Gaik
3. Cik Terri Faust
4. Cik Chia Kean Eng
5. Cik Aina Khor
6. Prof. Madya Dr. Zurida Ismail
7. Dr. Munirah Ghazali
8. En. Alex Ng Wei Siong
9. Cik Debbie Oorjitham
10. Dr. Mettilda John

KUMPULAN SASARAN

· Guru-guru atau tenaga pengajar (bakal/atau yang sedang berkhidmat) dalam Pendidikan Khas
· Individu yang berminat
· Ibu bapa
· Pengusaha pusat penjagaan kanak-kanak istimewa
· Pegawai kerajaan dan swasta yang terlibat dalam pendidikan khas dan kanak-kanak istimewa

Sinopsis * Kursus/Seminar/Bengkel :-

PENGENALAN

Pendidikan khas merupakan salah satu komponen dalam sistem pengoperasian pendidikan yang memerlukan sistem pengajaran-pembelajaran yang khusus dan bersesuaian mengikut keperluan kanak-kanak kurang upaya. Untuk itu mereka yang terlibat dengan pendidikan kanak-kanak kurang upaya perlu mempunyai kelayakan dan latihan yang professional demi memastikan corak pengajaran yang disampaikan bersesuaian dan berkesan.

OBJEKTIF
Memberi peluang kepada peserta kursus meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran untuk mengajar serta membimbing remaja-remaja khas
menghadapi dunia dewasa dan alam pekerjaan
STRUKTUR KURSUS

Kursus-kursus yang ditawarkan : -

· Psychology and Advocacy for Young Adults with Special Need
· Applied Behavioral Analysis II
· Social and Communication Skills
· Akademik Berfungsi
· Pre-vocational, vocational and Occupational skills Living Skills

<Index><Tadika> <Persidangan/Seminar> <Kursus> <Psikometrik> <SIPI> <Perkhidmatan> <Projek> <Pencapaian> <Siapa Kami?> <English Version.> <PPIP><Kaunseling>