.: Journal Menu
     Journal Home
     Editorial Board
     Current Issue
     Past Issues
     Forthcoming Issue
     Submission Guidelines
     Journal Policies
     Publishing Charge
     Contact Us
  
  .: Related Links
     Universiti Sains Malaysia
     Universiti Sains Malaysia    Press
     ScholarOne™ Manuscripts
     Sistem Maklumat Jurnal
View content online
[Current Issue]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by
Penerbit Universiti Sains Malaysia

:: Forthcoming Issue

KAJIAN MALAYSIA: Early View

Early View manuscripts are manuscripts accepted for publication. It is a provisional article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability, but it is not yet the definitive version of record. This version will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form, but we are providing this version to give early visibility of the article.


Title: Persatuan Guru Melayu Kedah (PGMK), 1946-1956: Isu-Isu Pendidikan dan Perguruan
Author: Mohamad Muzammil Mohamad Noor
  Full Text  

Title: Penelitian Terhadap Peranan Mikro Kredit dalam Membasmi Kemiskinan: Kajian Kes ke atas Peminjam Mikro Kredit Formal dan Tidak Formal di Pulau Pinang
Author: Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid dan Narimah Samat
  Full Text  

Title: Persamaan Latar Belakang dan Perbezaan Prestasi Perniagaan dalam Kalangan Francaisi Milik Keluarga dan Bukan Keluarga di Malaysia
Author: Mohd Hizam-Hanafiah dan Nurul Ashykin Abd Aziz
  Full Text  

Title: Keberkesanan Aktiviti Pembelajaran Sejarah di Muzium: Satu Kajian Kes
Author: Nur Syazwani Abdul Talib, Kamarulzaman Abdul Ghani dan Nur Azuki Yusuff
  Full Text  

Title: Penghijrahan Dalaman Masyarakat Melayu dan Sumbangannya kepada Sektor Penanaman Padi di Kerian, Perak (1874–1941)
Author: Siti Noor Hafizah Mohamed Sharif
  Full Text  

Title: Ekstremisme dalam Kalangan Belia Berpendidikan Tinggi di Malaysia: Pengkonsepsian dan Faktor yang Mendorong
Author: Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad & Kamarulzaman Abdul Ghani
  Full Text  

Title: Sistem Keadilan Juvana di Malaysia: Empat Prospek Penambahbaikan
Author: Intan Nooraini, Taufik Mohammad & Azlinda Azman
  Full Text  

Title: Peranan Perwakilan Substantif Ahli Parlimen Wanita dalam Parlimen Malaysia ke-13
Author: Rosyidah Muhamad, Ummu Atiyah Ahmad Zakuan & Nazli Aziz
  Full Text  

Title: Konsep Pemakanan Halalan Tayyiban: Kajian Terhadap Penerima Anugerah Keluarga Mithali (AKM) Peringkat Kebangsaan Malaysia
Author: Khairudin Shaary, Ahmad Syukran Baharuddin & Mohammad Amir Wan Harun
  Full Text  

Title: Perkembangan Istana Budaya Sebagai Sebuah Panggung Negara di Malaysia (1999-2019)
Author: Suhaimi Abdul Rahim & Nur Afifah Vanitha Abdullah
  Full Text  

Title: Perkembangan Sukatan Pelajaran dan Kurikulum Tamil Sekolah Rendah di Malaya Sebelum 1947
Author: Mohana Dass Ramasamy, Mageeswaran Sandaram & Sharifah Raihan Syed Jaafar
  Full Text  

Title: Di Sebalik Isu Perkahwinan Nadrah: Tumpuan Terhadap. Pandangan Ahmad Luthfi dalam Majalah Qalam (1950–1963)
Author: Mohd Shahrul Azha Mohd Sharif, Arba’iyah Mohd Noor & Mohd Firdaus Abdullah
  Full Text  

Title: Sudut Pandang dan Kefahaman Warganet Terhadap Zakat Semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia Berdasarkan Teori Prosodi Semantik
Author: Hishamudin Isam, Mashetoh Abd. Mutalib & Rohaya Md. Ali
  Full Text  

Title: Amerika Syarikat, Misi Judd dan Darurat di Tanah Melayu, 1948–1960
Author: Noorilham Ismail
  Full Text  

Title: Pengaruh Alam dan Budaya Dalam Pembentukan Makanan Tradisional di Lembah Lenggong, Perak
Author: Mohd Nazri Abdul Raji, Shahrim Ab. Karim & Jamilah Hani Esa
  Full Text  

Title: Interaksi Sosial Dalam Hubungan Muslim-Kristian di Kota Kinabalu dan Keningau, Sabah
Author: Suraya Sintang, Assis Kamu & Mohd Nazmi Mohd Khalli
  Full Text  

Title: Memperluaskan Pelaksanaan Wakaf Pendidikan di Malaysia
Author: Mohd Faizal Noor Bin Ariffin, Mohammad Zaini Bin Yahaya & Abdul Basir Bin Mohamad
  Full Text  

Title: Wakaf Irsod di Negeri Terengganu: Satu Kajian Perbandingan Antara Hukum Syarak dan Pelaksanaannya
Author: Mohd Ridzuan Mohamad & Nadhirah Nordin Zurita Mohd Yusoff
  Full Text  

Title: Hero Melayu: Pemerihalan Maskuliniti, Penampilan Diri dan Isu-Isu Popular Terpilih Dalam Media Sosial
Author: Md. Azalanshah M.S., Kamal Solhaimi Fadzil and Siti Rosmani Md Zin@Zakaria
  Full Text  

Title: Kaedah Penyeludupan Dadah yang Dijalankan Sindiket Penyeludupan Dadah dari Segi Tiga Emas Thailand ke Malaysia
Author: Amer Fawwaz Mohamad Yasid & Noraini Zulkifli
  Full Text  

Title: Pengaruh Persepsi Pekerja Asing Terhadap Tempoh Bekerja dalam Sektor Perkhidmatan di Malaysia
Author: Noorasiah Sulaiman, Mohamad Nor Asyraf Zulkfli & Lai Wei Sieng
  Full Text  

Title: Memperkasakan Pengurusan Endorsan Hakmilik Tanah Rizab Melayu
Author: Aminah Mohsin, Mohd Shahril Yaakob & Nur Berahim
  Full Text  

Title: Dynamic of Diversity of Rate Establishment in the Practice of Agricultural Zakat Collection in Malaysia
Author: Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi & Siti Farahiyah Ab Rahim
  Full Text  

Title: Parliamentary Institutional Reforms in Malaysia: The Case of Pakatan Harapan Era, 2018-2020
Author: Mohd Izzuddin Nazaruddin & Mohammad Agus Yusoff
  Full Text  

Title: River And Aquatic Insect: Awareness Level of Visitors at Recreational Rivers in Northern Region of Peninsular Malaysia
Author: Norshamiera Normi & Suhaila A. H.
  Full Text  

Title: Satisfaction With School Life: Capturing Malaysian Pupils’ Voice from a Multiethnic Perspective
Author: Sarah Namoco, Lei Mee Thien & Kho Siaw Hui
  Full Text  

Title: Hubung Kait Penglibatan di Pusat Aktiviti Remaja dengan Kemakmuran
Author: Nur Ashikin Sobri, Intan H.M. Hashim & Taufik Mohammad
  Full Text  

Title: Isu Penindasan Rakyat Palestin Dan Reaksi Orang Melayu, 1930-1970
Author: Abu Hanifah Haris
  Full Text  

Title: Into IR4.0: Charting the Social And Occupational Changes in Industrialised Malaysia
Author: Yap Chee Yeong, Chua Hang-Kuen & Chin Yee Whah
  Full Text  

Title: Get the Jab: Government Multisemiotic Legitimation of COVID-19 Vaccines in Malaysia
Author: Kumaran Rajandran
  Full Text  

Title: Intergenerational Ambivalence and Negotiations: Malaysian Chinese Family Dynamics in The Film The Journey
Author: Chua Wei Yee, Shanthini Pillai and Liz Ng Lay Shi
  Full Text  

Title: Amalan Nilai-Nilai Teras Islam Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah MS 1900: Kajian Kes Di Mahkamah Syariah Melaka
Author: Nur Fatin Nabilah Shahrom and Siti Arni Basir
  Full Text  

Title: Love and Loss: The Malay Reserve Land Predicament in Malay Novels
Author: Ummi Hani Abu Hassan, Shahidra Abdul Khalil & Nor Fahimah Mohd Razif
  Full Text  

Title: Dari “Maya” Kepada “Nyata” – Kajian Identiti Nasional Sasterawan Mahua Lu Po-Yeh
Author: Ng Wee Nee & Ho Kee Chye
  Full Text  

Title: Perceptions of Malaysian Indian Women on Domestic Violence in Malaysia: A Peek into the Indian Households
Author: Nithiya Guna Saigaran & Abdulrahman Bello Bada
  Full Text  

Title: Shariꜥah Compliance in Malay Wedding Ceremony Expenditure
Author: Syh Noorul Madihah Syed Husin, Asmak Ab Rahman and Raihanah Azahari
  Full Text  

Title: Understanding Colourism in Malaysia Through Discursive Constructions of Skin Colour on Social Media
Author: Zulfati Izazi Zulkifli
  Full Text  

Title: The Role of Institutions and Industrial Policy: The Constraints of Industrial Development in Sabah
Author: Firdausi Suffian
  Full Text  

Title: Positioning the Creative City Agenda Within Urban Policy Discourse: The Malaysian Scenario
Author: Khoo Suet Leng
  Full Text  

Title: Motivations for Activism: Exploring Bersih Activists’ Communicative Ecologies
Author: Ik-Ying Ngu
  Full Text  

Title: Islam dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Rungus di Matunggong, Sabah
Author:

Mohd Nazmi Mohd Khalli, Suraya Sintang & Romzi Ationg

  Full Text  

Title: Struktur, Klasifikasi Pugai dan Kaitannya dengan Sarwajagat Masyarakat Bajau di Kota Marudu, Sabah, Malaysia
Author: Jasman Bandar and Asmiaty Amat
  Full Text