.: Journal Menu
     Journal Home
     Editorial Board
     Current Issue
     Past Issues
     Forthcoming Issue
     Submission Guidelines
     Journal Policies
     Contact Us
  
  .: Related Links
     Universiti Sains Malaysia
     Universiti Sains Malaysia    Press
     ScholarOne™ Manuscripts
     Sistem Maklumat Jurnal
[Vol. 39, No. 2, 2021]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by
Penerbit Universiti Sains Malaysia

:: Forthcoming Issue

KAJIAN MALAYSIA: Early View

Early View manuscripts are manuscripts accepted for publication. It is a provisional article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability, but it is not yet the definitive version of record. This version will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form, but we are providing this version to give early visibility of the article.


Title: Peranan Syeikh Abbas Bakar Rafiee dalam Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam di Madrasah al-Mashoor al-Islamiah Pulau Pinang, 1922-1957
Author: Ahmad Dzulfahmi Muhamad
  Full Text  

Title: "Moderate Propositional Theory of Literary Truth" oleh Jukka Mikkonen: Satu Pengenalan Terhadap Kesusasteraan Melayu Moden
Author: Nudra Shafini Halis Azhan, Mohd Zariat Abdul Rani & Salmah Jan Noor Muhammad
  Full Text  

Title: Persatuan Guru Melayu Kedah (PGMK), 1946-1956: Isu-Isu Pendidikan dan Perguruan
Author: Mohamad Muzammil Mohamad Noor
  Full Text  

Title: Integrasi Nasional Dalam Novel Kanak-Kanak Terpilih
Author: Faezah Muhayat, Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi & Fazilah Husin
  Full Text  

Title: Isu-isu Kemiskinan dalam Kalangan Masyarakat Melayu Kedah Pada Suku Pertama Abad ke-20
Author: Nur Najwa Yusof, Ahmad Kamal Mohd Rus & Noor Ain Mat Noor
  Full Text  

Title: Tembikar Dapur Masak Tradisional (Tuku) di Kampung Mambong, Kelantan: Sejarah, Tradisi Pembuatan dan Cabaran
Author: Suresh Narayanen & Nasha Rodziadi Khaw
  Full Text  

Title: Artifak Sakral Dalam Budaya Iban di Sarawak
Author: Gregory Kiyai @ Keai & Noria Tugang
  Full Text  

Title: Penelitian Terhadap Peranan Mikro Kredit dalam Membasmi Kemiskinan: Kajian Kes ke atas Peminjam Mikro Kredit Formal dan Tidak Formal di Pulau Pinang
Author: Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid dan Narimah Samat
  Full Text  

Title: Persamaan Latar Belakang dan Perbezaan Prestasi Perniagaan dalam Kalangan Francaisi Milik Keluarga dan Bukan Keluarga di Malaysia
Author: Mohd Hizam-Hanafiah dan Nurul Ashykin Abd Aziz
  Full Text  

Title: Keberkesanan Aktiviti Pembelajaran Sejarah di Muzium: Satu Kajian Kes
Author: Nur Syazwani Abdul Talib, Kamarulzaman Abdul Ghani dan Nur Azuki Yusuff
  Full Text  

Title: Penghijrahan Dalaman Masyarakat Melayu dan Sumbangannya kepada Sektor Penanaman Padi di Kerian, Perak (1874–1941)
Author: Siti Noor Hafizah Mohamed Sharif
  Full Text  

Title: Ekstremisme dalam Kalangan Belia Berpendidikan Tinggi di Malaysia: Pengkonsepsian dan Faktor yang Mendorong
Author: Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad & Kamarulzaman Abdul Ghani
  Full Text  

Title: Sistem Keadilan Juvana di Malaysia: Empat Prospek Penambahbaikan
Author: Intan Nooraini, Taufik Mohammad & Azlinda Azman
  Full Text  

Title: Explaining Interactions Between Malaysia’s Dewan Rakyat and Foreign Affairs: A Parliamentary Behaviour Study, 1959-2019
Author: Lam Choong Wah
  Full Text  

Title: Malaysia’s National Role Conceptions and Transitions of Foreign Policy from the Tunku to Mahathir
Author: Johan Saravanamuttu, Eugene Mark & Nawaljeet Singh
  Full Text  

Title: Peranan Perwakilan Substantif Ahli Parlimen Wanita dalam Parlimen Malaysia ke-13
Author: Rosyidah Muhamad, Ummu Atiyah Ahmad Zakuan & Nazli Aziz
  Full Text  

Title: Conserving the Jadi Mali for the Indigenous Sustainability
Author: Awang Rozaimie, Amelia Alfred Tom & Susana William Jalil
  Full Text  

Title: Proposing the Application of Mediation in Resolving Elderly Family Issues in Malaysia: Lessons from Other Jurisdictions
Author: Siti Zaharah Jamaluddin, Mohammad Abu Taher & Wong Hua Siong
  Full Text  

Title: Konsep Pemakanan Halalan Tayyiban: Kajian Terhadap Penerima Anugerah Keluarga Mithali (AKM) Peringkat Kebangsaan Malaysia
Author: Khairudin Shaary, Ahmad Syukran Baharuddin & Mohammad Amir Wan Harun
  Full Text  

Title: Perkembangan Istana Budaya Sebagai Sebuah Panggung Negara di Malaysia (1999-2019)
Author: Suhaimi Abdul Rahim & Nur Afifah Vanitha Abdullah
  Full Text  

Title: Crouching Tiger, Ascending Dragon: The Trends and Dynamics of Malaysia-China Relations
Author: Lai Yew Meng, Maureen De Silva & Wang Yunqi
  Full Text  

Title: Perkembangan Sukatan Pelajaran dan Kurikulum Tamil Sekolah Rendah di Malaya Sebelum 1947
Author: Mohana Dass Ramasamy, Mageeswaran Sandaram & Sharifah Raihan Syed Jaafar
  Full Text  

Title: Di Sebalik Isu Perkahwinan Nadrah: Tumpuan Terhadap. Pandangan Ahmad Luthfi dalam Majalah Qalam (1950–1963)
Author: Mohd Shahrul Azha Mohd Sharif, Arba’iyah Mohd Noor & Mohd Firdaus Abdullah
  Full Text  

Title: Sudut Pandang dan Kefahaman Warganet Terhadap Zakat Semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia Berdasarkan Teori Prosodi Semantik
Author: Hishamudin Isam, Mashetoh Abd. Mutalib & Rohaya Md. Ali
  Full Text  

Title: Amerika Syarikat, Misi Judd dan Darurat di Tanah Melayu, 1948–1960
Author: Noorilham Ismail
  Full Text  

Title: Pengaruh Alam dan Budaya Dalam Pembentukan Makanan Tradisional di Lembah Lenggong, Perak
Author: Mohd Nazri Abdul Raji, Shahrim Ab. Karim & Jamilah Hani Esa
  Full Text  

Title: Interaksi Sosial Dalam Hubungan Muslim-Kristian di Kota Kinabalu dan Keningau, Sabah
Author: Suraya Sintang, Assis Kamu & Mohd Nazmi Mohd Khalli
  Full Text  

Title: Memperluaskan Pelaksanaan Wakaf Pendidikan di Malaysia
Author: Mohd Faizal Noor Bin Ariffin, Mohammad Zaini Bin Yahaya & Abdul Basir Bin Mohamad
  Full Text  

Title: Code-Switching in Malaysian Stand-Up Comedy Performances Unravelled
Author: Maiyamin Md Nor & Shangeetha Rajah Kumaran
  Full Text  

Title: Wakaf Irsod di Negeri Terengganu: Satu Kajian Perbandingan Antara Hukum Syarak dan Pelaksanaannya
Author: Mohd Ridzuan Mohamad & Nadhirah Nordin Zurita Mohd Yusoff
  Full Text  

Title: Malaysian Muslimah Activists’ Modes of Thought: Rereading Islamic and Alternative Sources of Knowledge
Author: Syed Imad Alatas
  Full Text  

Title: The Rationalisation of the Structure of Organisation and Business of the Five Selected Contemporary Buddhist Organisations of Malaysia
Author: Lee Yok Fee and Low Kok On
  Full Text  

Title: Hero Melayu: Pemerihalan Maskuliniti, Penampilan Diri dan Isu-Isu Popular Terpilih Dalam Media Sosial
Author: Md. Azalanshah M.S., Kamal Solhaimi Fadzil and Siti Rosmani Md Zin@Zakaria
  Full Text  

Title: Kaedah Penyeludupan Dadah yang Dijalankan Sindiket Penyeludupan Dadah dari Segi Tiga Emas Thailand ke Malaysia
Author: Amer Fawwaz Mohamad Yasid & Noraini Zulkifli
  Full Text  

Title: Work Never Works: On Malay Comedy’s Politics of Labour
Author: Ahmad Fuad Rahmat
  Full Text  

Title: Memperkasakan Pengurusan Endorsan Hakmilik Tanah Rizab Melayu
Author: Aminah Mohsin, Mohd Shahril Yaakob & Nur Berahim
  Full Text  

Title: Dynamic of Diversity of Rate Establishment in the Practice of Agricultural Zakat Collection in Malaysia
Author: Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi & Siti Farahiyah Ab Rahim
  Full Text  

Title: Parliamentary Institutional Reforms in Malaysia: The Case of Pakatan Harapan Era, 2018-2020
Author: Mohd Izzuddin Nazaruddin & Mohammad Agus Yusoff
  Full Text  

Title: River And Aquatic Insect: Awareness Level of Visitors at Recreational Rivers in Northern Region of Peninsular Malaysia
Author: Norshamiera Normi & Suhaila A. H.
  Full Text  

Title: Satisfaction With School Life: Capturing Malaysian Pupils’ Voice from a Multiethnic Perspective
Author: Sarah Namoco, Lei Mee Thien & Kho Siaw Hui
  Full Text  

Title: Hubung Kait Penglibatan di Pusat Aktiviti Remaja dengan Kemakmuran
Author: Nur Ashikin Sobri, Intan H.M. Hashim & Taufik Mohammad
  Full Text